Jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów?

0
Jakie czynniki wpływają na wysokość alimentów

Rozstania są trudnym doświadczeniem, które często szybko chcemy mieć za sobą. Warto jednak na chłodno podejść do sprawy i ustalić nie tylko podział majątku, ale przede wszystkim przysługujące nam alimenty.

Czym są alimenty i dlaczego warto dopilnować ich przyznania?

Alimenty są świadczeniem pieniężnym, które musi płacić jedno z rodziców na rzecz dziecka, które jest wychowywane przez drugiego rodzica. Ich wysokość jest zależna od wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas ustalania wysokości alimentów. Ustalając wysokość alimentów, należy pamiętać, że zabezpieczamy w ten sposób dobrostan naszego dziecka, bez względu na swoją sytuację majątkową. Jeśli nie wiemy, jak podejść do tematu i jakie powinniśmy wykonać kroki, warto poszukać dobrego prawnika, np. wpisując w wyszukiwarkę google adwokat alimenty Łódź, Warszawa czy Gdańsk.

Czynniki wpływające na wysokość alimentów

Pierwszym czynnikiem, który wpływa na wysokość alimentów, jest dochód osoby płacącej alimenty. Im wyższy dochód, tym większa będzie kwota, jaką musi płacić. Jednakże kwota ta nie może przekraczać zdolności finansowej osoby płacącej alimenty. W takim przypadku sąd będzie brał pod uwagę wszystkie wydatki związane z utrzymaniem osoby płacącej i jej innych zobowiązań finansowych. Drugim czynnikiem jest liczba dzieci, które wymagają alimentów. W przypadku, gdy jedna osoba płaci alimenty na rzecz wielu dzieci, kwota ta zostanie podzielona między wszystkie dzieci. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość alimentów jest wiek dziecka. W przypadku małych dzieci, które wymagają większej opieki i uwagi, kwota alimentów może być wyższa. Kolejnym ważnym czynnikiem jest koszt utrzymania dziecka. Kwota alimentów będzie większa, jeśli dziecko ma wyższe potrzeby i wymaga większych nakładów finansowych na utrzymanie. W takim przypadku sąd bierze pod uwagę koszty związane z wyżywieniem, mieszkanie, odzieżą, opieką medyczną i edukacją dziecka. Należy również wziąć pod uwagę, kto jest opiekunem prawnym dziecka. W przypadku, gdy dziecko mieszka z jednym z rodziców, ten rodzic ponosi większe koszty związane z utrzymaniem dziecka. Ostatecznie, sąd bierze pod uwagę także inne okoliczności, takie jak: wykształcenie dziecka, potrzeby specjalne dziecka, stan zdrowia dziecka oraz poziom życia, który dziecko miałoby, gdyby rodzice pozostali małżeństwem.