Ile może trwać sprawa rozwodowa?

0
adwokat rozwód łódź

W Polsce coraz więcej małżonków decyduje się na rozwiązanie małżeństwa przed rozwód. Niejednokrotnie sprawy tego typu kończą się dość szybko – nawet już na pierwszej rozprawie.  Jednak zdarza się, iż mogą one trwać rok, a nawet dłużej. Czym to jest spowodowane? Ile może trwać sprawa rozwodowa z lub bez orzekania o winie?

Rozwód za porozumieniem stron — bez orzekania o winie

Nie tajemnicą jest, że najkrótszy rozwód to taki, w którym małżonkowie zgodnie ustalili wszystkie istotne kwestie. W takim przypadku mowa o rozwodzie bez orzekania o winie, zwanym również rozwodem za porozumieniem stron.  Taki stan rzeczy sprawia, że rozwód może trwać krótko i zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie.

Porozumienie między małżonkami we wszystkich istotnych sprawach, obejmuje takie kwestie, jak:

  • Brak chęci ustalenia, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego;
  • Ustalenie kwoty alimentów na dziecko;
  • Określenie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem;
  • Ustalenie sposobu kontaktów dziecka z rodzicami po rozwodzie.

Jeszcze krócej może trwać rozwód bez orzekania o winie w przypadku, gdy małżeństwo nie posiada wspólnych małoletnich dzieci. Co więcej, należy pamiętać, iż kwestie formalne oddziałują na długość postępowania sądowego. W związku z powyższym warto właściwie sporządzić pozew oraz odpowiedź na tenże pozew – pozwoli to uniknąć braków formalnych i niejasności. Wiele zależy od liczby spraw, jakie wpływają do danego sądu oraz od liczby sędziów orzekających w konkretnym wydziale.

Rozwód bez porozumienia stron – z orzekaniem o winie

Sprawy rozwodowe, w których małżonkowie nie są zgodni co do tego, kto jest odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego, trwają o wiele dłużej. Wszystko dlatego, iż zadaniem Sądu w takich sprawach jest wykazanie kto i z jakiego powodu ponosi winę za rozkład małżeństwa. W takich sytuacjach niezgodni małżonkowie najczęściej szukają pomocy u dobrego adwokata lub radcy prawnego. Intensywność wyszukiwania w Google takich fraz, jak np. „adwokat rozwód Łódź” czy „radca prawny warszawa” najlepiej ukazują wagę tego problemu. Przeważnie w tego typu sprawach koniecznie jest powołanie dowodów, dzięki którym możliwe będzie wykazanie winy małżonka za rozpad związku. Wśród dowodów największy wpływ na wydłużenie sprawy rozwodowej mają świadkowie. Im jest ich więcej, tym więcej może być rozpraw, a okres pomiędzy nimi trwa przeważnie kilka miesięcy. W związku z powyższym nie ma sensu „licytować się” o jak największą liczbę świadków, ponieważ w takich sytuacjach rozwód może trwać latami.