Detektory gazowe w przemyśle

0

Detektor wielogazowy jest obowiązkowym wyposażeniem hal przemysłowych, rafinerii, kopalń i miejsc, w których wydobywają się różnego rodzaju gazy. Dzięki temu można uniknąć tragedii i zadbać o to, by ludzkie życie nie było w żaden sposób zagrożone.

Gdzie powinny być instalowane detektory gazowe?

Detektor gazowy, inaczej detektor wielogazowy to urządzenie, które może uratować życie. Nic więc dziwnego, że ich użycie jest obowiązkowe w wielu dziedzinach przemysłu. Detektor wielogazowy znajdzie zatem swoje zastosowanie w kopalniach (głównie ze względu na metan, który jest przecież bardzo niebezpieczny i łatwopalny), rafineriach (zważywszy na to, że wytwarza się tam paliwo, trudno byłoby się obejść bez detektora wielogazowego) i zakładach przemysłowych. Detektory wielogazowe mają za zadanie kontrolować jakość powietrza i wykrywać, czy na pewno skądś nie wydostają się łatwopalne gazy i substancje, np. tlenek węgla, dwutlenek siarki bądź dwutlenek azotu.

Jak działa detektor wielogazowy i jak jest zbudowany?

Niewielkie urządzenie, którego konstrukcja oraz działanie opiera się o wykorzystanie elektormechanicznego sensora, to właśnie detektor wielogazowy. Wcześniej wspomniany elektromechaniczny sensor najczęściej wykonywany jest z dwutlenku cyny, który nazywany jest również kasyterytem. Minerał ten cechuje się ogromną wrażliwością na kontakt z wodorem oraz tlenem, które są zawarte w atmosferze. Kiedy w atmosferze wzrasta stężenie tlenu i wodoru, w dwutlenku cyny zmienia się współczynnik przewodnictwa energii elektrycznej, a na podstawie tych zmian jest możliwe obliczenie ilości gazów w powietrzu. Jeśli stężenie gazów osiągnie odpowiedni pułap, detektor wielogazowy uruchamia alarm, zarówno świetlny jak i dźwiękowy.

Dlaczego powinno używać się detektorów gazowych w przemyśle?
Choć pierwszy powód jest oczywisty, to warto go podać – bezpieczeństwo. Przede wszystkim, detektorów używa się ze względu na bezpieczeństwo i dzięki nim można zapobiegać tragedii. Warto poddawać detektory kontroli, by sprawdzić, czy na pewno są sprawne. Innym powodem są regulacje prawne i instrukcje p.poż., które wyraźnie mówią o zachowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy.