Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

0

Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

 W mowie potocznej pojęcia budynku oraz obiektu budowlanego używane są zamienne, a występujące między nimi różnice definicyjne nie mają większego znaczenia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy odmienności te rzutują na sytuację prawną danej zabudowy. Na przykład, kiedy sporządzana jest opinia techniczna budynku. Co nazywamy obiektem budowlanym, a co budynkiem?

Definicja obiektu budowlanego

Obiekt budowlany jest terminem zdecydowanie szerszym, bowiem zawiera w sobie pojęcie nie tylko budynku, ale także budowli i obiektu małej architektury. Najprościej mówiąc, obiektem budowlanym nazywane są wymienione wyżej rodzaje zabudowy, jeśli posiadają instalację zapewniającą możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojęcie budynku

Z budynkiem mamy do czynienia, gdy obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przy pomocy przegród budowlanych oraz wyposażony w fundamenty i dach. Przez związanie z gruntem rozumie się niemożność przemieszczania oraz składania i rozkładania. Przegrodami budowlanymi mogą być, natomiast ściany zewnętrzne, dach lub stropodach. W ustawie- Prawo budowlane podawana jest, także definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który z kolei musi zaspokajać potrzeby mieszkaniowe oraz posiadać nie więcej niż dwa lokale mieszkalne.

Opinia techniczna budynku- czym jest?

Opinia techniczna budynku jest oceną wystawioną na podstawie analizy obecnego stanu budynku. Opinie sporządza się po dokonanych uprzednio oględzinach oraz przejrzeniu przechowywanej dokumentacji. Istnieje kilka sytuacji, w których wydanie opinii technicznej budynku może stać się potrzebne, a czasem nawet konieczne. Po opinię fachowca warto sięgnąć, kiedy decydujemy się zakupić nową nieruchomość lub kiedy w miarę zamieszkiwania w określonym miejscu, zauważymy niepokojące oznaki degradacji zabudowy. Obowiązkiem uzyskania opinii jesteśmy obarczeni, gdy postanowimy wyremontować, zmodernizować budynek lub zmodyfikować sposób jego użytkowania. Opinia techniczna budynku jest wtedy warunkiem wydania urzędowego pozwolenia na dokonanie owych czynności.