Miasto chwali się zmianami na osiedlach. Ponad 300 zrealizowanych inwestycji, blisko 10 tysięcy „alertów” i 12 projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – ruszyła kampania pokazująca jak łatwo mieszkańcy mogą wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie. 

 W latach 2014-2016 miasto realizowało inwestycje, w większości drobne, wynikających z wniosków mieszkańców. Wśród nich znalazły się takie realizacje jak modernizacje parków, remonty budynków, doposażenia siłowni pod chmurką czy placów zabaw (lista wszystkich  dostępna tu:http://osiedla.szczecin.pl/)

 Wśród zadań, które miały ogromny wpływ na zmianę otoczenia znaczącą rolę odgrywały również realizacje wykonywane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Uzupełniły one mapę inwestycji miejskich, jako element partycypacji społecznej, która dała mieszkańcom bezpośredni wpływ na możliwość kształtowania przestrzeni wokół siebie.

Kampania, dzięki pokazaniu skali zadań zrealizowanych w Szczecnie  dzięki inicjatywie mieszkańców pokazuje też, w jaki sposób mogą oni mieć wpływ na swoją okolicę. Każdy ma możliwość:

– złożenia wniosku do Rady Osiedla,

– zgłoszenia projektu w ramach SBO (w zależności od skali projektu mogą to być zadania ogólnomiejskie lub dzielnicowe)

– dodanie „alertu” w aplikacji ALERT Szczecin (w przypadku działań „interwencyjnych”).