11 następnych umów i prawie 170 tys. zł dla kolejnych samorządów w regionie. Tym razem fundusze zasilą lokalne budżety na Ziemi Gryfickiej, Barlineckiej, Pyrzyckiej i Łobeskiej. Gminy i Powiaty przeznaczą marszałkowską pomoc na modernizację bazy sportowej. Dokumenty parafowali wicemarszałkowie województwa. Jarosław Rzepa 20, 21 i 22 czerwca 2017 roku w Gryficach, Łobzie i Pyrzycach i Tomasz Sobieraj 22 czerwca br. w Barlinku.

Fundusze pozwolą na poprawę stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a docelowo zadbają o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.

Kto, na co i gdzie podpisał umowy?

Gryfice, Wtorek, 20 czerwca 2017 roku
a/ Gmina Gryfice„Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Prusinowie” – koszt całkowity: 85,5 tys. zł, wsparcie: 18 tys. zł,
b/ Gmina Karnice„Doposażenie stadionu sportowego w Cerkwicy” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 17 tys. zł,
c/ Gmina Płoty„Remont budynku klubowego (szatni)” – koszt całkowity: 40,2 tys. zł, wsparcie: 17 tys. zł,
d/ Powiat Gryficki „Gryf Arena propaguje zdrowy styl życia poprzez wychowanie do aktywności ruchowej” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 17 tys. zł.

Łobez, Środa, 21 czerwca 2017 roku
a/ Gmina Łobez „Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz budowa siłowni plenerowej na osiedlu H. Sawickiej w Łobzie” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 13 tys. zł,
b/ Gmina Resko „Wyposażenie Stadionu Miejskiego w Resku – ogrodzenie płyty boiska piłkarskiego” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 17 tys. zł,
c/ Powiat Łobeski „Wyposażenie w sprzęt sportowy siłowni oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łobzie” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 17 tys. zł.

Pyrzyce, Czwartek, 22 czerwca 2017 roku
a/ Gmina Przelewice„Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Przelewice” – koszt całkowity: 24 tys. zł, wsparcie: 10 tys. zł,
b/ Gmina Lipiany „Modernizacja bazy sportowej w Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach poprzez montaż rolet przeciwsłonecznych” – koszt całkowity: 17 tys. zł, wsparcie: 7 tys. zł,
c/ Powiat Pyrzycki „Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego” – koszt całkowity: 36 tys. zł, wsparcie: 16 tys. zł.

Barlinek, Czwartek 22 czerwca 2017 roku
a/ Gmina Barlinek „Zakup i montaż kotar grodzących w hali sportowej przy SP nr 1 w Barlinku” – koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 17 tys. zł.

Na pokrycie części kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w regionie Urząd Marszałkowski zaplanował w 2017 roku 1 150 000 zł. Z marszałkowskiego dofinansowania  skorzysta na Pomorzu Zachodnim w sumie 60 gmin i 14 powiatów. „Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. W całości finansowane jest ze środków samorządu województwa. Dotychczasowe wsparcie w ramach poszczególnych edycji Programu wyniosło blisko 4,5 mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad 300 różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.