Organizacja warsztatów teatralnych, piknik rodzinny, modernizacja placu zabaw czy turniej piłki nożnej to przykłady inicjatyw lokalnych zrealizowanych na terenie Pomorza Zachodniego. 18 września br. odbyła się konferencja podsumowująca aktywność mieszkańców przekładającą się na ilość i jakość lokalnych działań oraz oceniająca współpracę samorządów na tej płaszczyźnie. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz członek Zarządu Ryszard Mićko.

Wspólne przedsięwzięcia mieszkańców i samorządu przynoszą dobre efekty w postaci nowych miejsc rekreacyjnych, imprez, festynów czy warsztatów, skupiających i integrujących lokalną społeczność. Blisko 70% samorządów ze względów prawnych nie może realizować inicjatyw lokalnych. Dzisiejsze spotkanie przybliży im aspekty formalno-prawne takich działań oraz pokaże jak ważna i efektywna jest partnerska współpraca samorządu z mieszkańcami  – mówił Jarosław Rzepa.

Konferencja „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną” stanowi podsumowanie dwuletniego projektu, realizowanego na terenie Pomorza Zachodniego przez Fundację ROEFS. To innowacyjne przedsięwzięcie stanowiło odpowiedź na problem niskiej aktywności obywateli w sprawy życia publicznego swoich gmin.

W trakcie spotkania Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – Szymon Osowski przedstawił samorządowcom aspekty formalno – prawne  dotyczące ich współpracy z mieszkańcami. Poinformował o obowiązku posiadania uchwał niezbędnych przy ocenie wniosków, porównał inicjatywę lokalną m.in. z budżetem obywatelskim i konkursem ofert. Podczas konferencji przedstawiono także przykłady tego typu działań zrealizowanych w Gminach: Dobra, Łobez i Goleniów. Dyskutowano również na temat tego, jak powinna wyglądać współpraca samorządu z mieszkańcami, aby przynosiła jak najlepsze efekty.

Kulminacyjnym punktem konferencji było wyłonienie zwycięzcy konkursu „Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”. Najciekawszym pomysłem, angażującym dużą liczbę mieszkańców, okazała się inicjatywa Gminy Łobez „Ocalić od Zapomnienia. Zajezierze pełne historii i tradycji”, która miała na celu wzmocnienie tożsamości kulturowej młodzieży Zajezierza oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych. W ramach projektu w świetlicy wiejskiej w Zajezierzu zorganizowano wystawę etnograficzną, która przedstawiała zdjęcia miejsc i mieszkańców w czasie ich codziennych obowiązków.

Organizatorem konferencji był Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ i Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo.