Na te wieści czekał cały naukowy świat Pomorza Zachodniego. W niedzielę 11 czerwca br., podczas uroczystej gali w Akademii Sztuki, poznaliśmy Laureatów Zachodniopomorskich Nobli za rok 2016.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda, którą przyznaje się naukowcom w kilku dyscyplinach naukowych: w dziedzinie nauk humanistycznych, podstawowych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu oraz artystycznych.

Nagrody, które trafiły do autorów najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku, w postaci symbolicznych czeków wręczył wicemarszałek Jarosław Rzepa. Pula nagród sfinansowanych z budżetu województwa wyniosła 90 tys. zł.

W dziedzinie nauk humanistycznych zwyciężył dr hab. Łukasz Kołoczek z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę: Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016).

W dziedzinie nauk podstawowych dr Vincenzo Salzano z Instytutu Fizyki Uniwersytetu  Szczecińskiego za nowatorską metodę kosmologicznego pomiaru prędkości światła.

W dziedzinie nauk technicznych prof. dr hab. inż. Marek Gryta z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za zastosowania procesów membranowych do oczyszczania wody i separacji produktów biotechnologicznych.

W dziedzinie nauk  ekonomicznych dr inż. Jarosław Jankowski z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych oraz Zespołu Analityki Systemów Internetowych i Badań Sieci Złożonych Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za pracę: Making „friends” in a virtual world: The role of preferential attachment, homophily, and status, Social Science Computer Review, vol. 34(5), pp. 546-566, 2016;

W dziedzinie nauk  rolniczych dr hab. inż. Mariusz Szymczak z Katedry Technologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia w badaniach nad doskonaleniem technologii przetwórstwa ryb.

W dziedzinie nauk medycznych dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska Prof. nadzw. PUM w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wyjaśnianie biochemicznych i molekularnych podstaw mechanizmów toksycznego wpływu ksenobiotyków na organizm.

W dziedzinie nauk o morzu prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski Kierownik  Zakładu Metod Komputerowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym  Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie za zaawansowane obliczenia numeryczne konstrukcji z materiałów ceramicznych o cechach materiałów gradientowych w zastosowaniu do budowy zbiorników do przewozu gazu płynnego LNG.

Inicjatorem konkursu Zachodniopomorskich Nobli był prof. Waldemar Tarczyński, prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt zrealizowany został przez grupę polskich badaczy pod kierunkiem profesorów: Aleksandra Wolszczana i Jana Lubińskiego (pomysłodawcy konkursu), członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, którzy są jednocześnie organizatorami wydarzenia.