To oni wyciągają pomocną dłoń, pomagają w budowaniu pewności siebie i odnalezieniu spokoju. Mowa tu o pracownikach socjalnych, którzy w listopadzie obchodzą swoje święto. Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły się 7 listopada 2017 r. w Operze na Zamku, uroczyście otworzył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. W wydarzeniu uczestniczyła także członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska, poseł na sejm RP Magdalena Kochan oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina.

Minęło  51  lat od czasu, kiedy w Polsce pojawił się zawód pracownik socjalny. Oficjalnie nazwę tego zawodu wprowadzono  Zarządzeniem  Ministra  Oświaty  z  dn.  4  listopada  1966  r. Trudno go zdefiniować, na pewno wiąże się ze szczególną cierpliwością i empatią. Na Pomorzu Zachodnim to ok. 8 tys. osób. Każdy człowiek w swoim powołaniu wykonuje inny zawód, jednak najtrudniejszą pracę wykonuje się z człowiekiem. Co roku doceniamy i nagradzamy właśnie te osoby. Życzę państwu wytrwałości i otwartości na dalsze lata pracy – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Pracownik socjalny to zawód niezwykle odpowiedzialny i  trudny a jednocześnie przywracający podopiecznym nadzieję i wiarę we własne możliwości. Dziękuję za zaangażowanie, za udzielaną pomoc i uśmiech, które są niejednokrotnie dla Państwa podopiecznych największych dobrem, jakiego doświadczają – mówiła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

W uroczystości wzięli udział wolontariusze i pracownicy placówek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych. Wśród uczestników pojawili się także przedstawiciele samorządów, powiatów, gmin, środowiska nauki oraz służb mundurowych. Spotkanie uświetnił występ duetu Jackpot – finalistów dziesiątej edycji Must Be the Music.

Podczas imprezy uhonorowani zostali laureaci konkursu marszałka województwa „Liderzy Służb Społecznych”, w którym nagrody i wyróżnienia przyznano w 4 kategoriach:

Lider Pracy Socjalnej
NagrodaMałgorzata Dziekan, starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Posiadając właściwe umiejętności zawodowe od 35 lat służy drugiemu człowiekowi, niejednokrotnie wykracza przy tym poza ustalone normy czasowe, czy przyjęte schematy. Chętnie włącza się w inicjatywy mające na celu rozszerzenie oferty świadczonych przez OPS usług.

Wyróżnienia Anna Galas, pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie, Grzegorz Hamera, starszy inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Małgorzata Ławniczak, kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie, Wioletta Roźniata, starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Agnieszka Walczak, starszy specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Lider Wsparcia Rodziny
WyróżnieniaAnna Zaśko z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Danuta Grabarczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Katarzyna Kuchar z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach; Grażyna Picho z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach; Helena Rosińska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Lider Zarządzania
NagrodaDanuta Bojarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, która stanowisko kierownicze w Ośrodku pełni od 27 lat. Jej zaangażowanie, umiejętności organizacyjne i wiedza merytoryczna pozwoliły na zorganizowanie pracy w taki sposób, że zarządzany przez nią ośrodek jest podmiotem z profesjonalnym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwiązywania problemów mieszkańców miasta, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Działania Ośrodka wychodzą daleko zakres obowiązkowych zadań gminy z obszaru pomocy społecznej i dotyczą m.in. obszaru przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności.

NagrodaZbigniew Łukaszewski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, którym zarządza od 2015 r. Misją Ośrodka jest być bliżej ludzi, wspierać ich w integracji i aktywizacji. Realizuje takie zadania jak: działania w ramach partnerstwa lokalnego, organizacja kampanii społecznych, współpraca z wolontariuszami czy porady psychologiczne.

WyróżnieniaAnna Cokan, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie, Maria Józefowska-Jurga, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Lider Pozarządowy
NagrodaPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie. Jest niekwestionowanym liderem i partnerem miasta Stargard w zakresie organizowania wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Przez 25 lat działalności Koło stworzyło swoisty system pomocy tym osobom, zapewnia im możliwość udziału w życiu społecznym i oddala perspektywę umieszczenia w domu pomocy społecznej. Organizacja oferuje podopiecznym  terapię, pracę i mieszkanie. Na szczególne podkreślenie zasługuje stworzenie przez Koło mieszkań wspomaganych, które dały początek realizowanemu dziś w Stargardzie programowi „Potrzebny Dom”.

WyróżnieniaStowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR” w Piotrowicach, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA ze Szczecina.

Prezes Zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci Zygmunt Pyszkowski wręczył również odznaczenia „Przyjaciel Dziecka”, które nadaje się osobom podejmującym szczególne działania na rzecz i dla dobra dzieci. Odznaką udekorowane zostały wyróżnione przez Marszałka Liderki Wsparcia Rodziny: Anna Zaśko, Danuta Grabarczyk, Katarzyna Kuchar, Grażyna Picho, Helena Rosińska. Tytuł „Przyjaciel Dziecka” trafił do nich w podziękowaniu za pełnienie funkcji opiekuna, doradcy i przyjaciela wobec usamodzielnianych wychowanków domów dziecka, przebywających w mieszkaniach chronionych w Policach i Tanowie.