Uporządkowany ruch pieszy, lepsze warunki komunikacji samochodowej, poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Zakończyła się przebudowa ul. 9 Maja na szczecińskich Pomorzanach.

Celem inwestycji, której realizacja ruszyła pod koniec maja, było przebudowanie dotychczasowego układu komunikacyjnego. Dzięki temu, większy komfort poruszania się po okolicy zyskali mieszkańcy – zarówno kierowcy jak i piesi.

Na ul. 9 Maja uspokojony został ruch oraz poprawiona została dostępność przyległego terenu. Wszystko to dzięki zastosowaniu wyniesionych przejść dla pieszych – co uporządkowało ruch pieszy – i poprawie warunków dla kierowców. Nową nawierzchnię zyskała jezdnia. Wykonano 317 miejsc parkingowych, przez co zwiększono ich ilość o 57 przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. Dodatkowo przebudowano istniejące urządzenia odwadniające.

Inwestycję wykonywano w formule „zaprojektuj zbuduj”. Wykonawcą było konsorcjum firm Elbud s.c. Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, PUI-B Eljot Jacek Luterek. Koszt inwestycji: 4 920 000 zł brutto.