Pół miliona przeznaczy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectw działających na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. Aktualną sytuację sołtysów oraz szczegóły konkursu „Granty sołeckie 2017” przedstawił marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa, a także reprezentanci sołectw.

Program ma na celu aktywizować zachodniopomorskie sołectwa. Mam nadzieję, że dzięki tej kwocie wspólnie będzie nas stać na organizację ciekawych inicjatyw, które będą integrowały społeczność lokalną, poprawiały jej bezpieczeństwo i budowały szeroko pojęty kapitał społeczny – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Doceniamy pracę i starania środowisk sołeckich, które dysponują niewielkimi środkami, a niektórzy ich w ogóle nie mają. Jeśli ten nasz pilotażowy program przyniesie pozytywne sygnały z terenów to myślę, że będzie kontynuowany   – dodał wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Tylko dwa województwa w Polsce: zachodniopomorskie i łódzkie mają tego typu fundusze skierowane bezpośrednio do sołectw.

Chciałbym podziękować za to, że taki konkurs jest zorganizowany. Pieniądze z tego projektu mają szansę dołączyć do tych pieniędzy, które są w gminach przeznaczone na sołectwa razem tworząc fundusz, który pozwoli mieszkańcom organizować się i budować rzeczy dla nich niezbędne – informował Michał Rajewski ze Stowarzyszenia  Sołtysów  i  Przedstawicieli  Środowisk  Wiejskich  Województwa  Zachodniopomorskiego.

Dzięki pomocy z Urzędu Marszałkowskiego mamy m.in. ogrodzone boisko do piłki siatkowej, siłownię. Binowo cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, więc kolejne fundusze pozwoliłyby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca chociażby poprzez  reaktywację kąpieliska w Binowie – mówiła sołtys Binowa Hanna Cembik.

Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: place zabaw, siłownie plenerowe, miejsca aktywności sportowej, boiska, ścieżki spacerowe, a także modernizacje świetlic czy tworzenie pracowni komputerowych. Zwiększą również bezpieczeństwo lokalnej społeczności poprzez utworzenie chodników, ścieżek rowerowych oraz wiat przystankowych.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Termin składania wniosków upływa 31.03.2017 r.
Jedno sołectwo może otrzymać 10 tys. zł, wyłonionych zostanie 50 laureatów, co daje łączną nagrodę 500 tys. zł przyznaną przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej szczegółów na temat konkursu: www.wrir.wzp.pl