Gminy Darłowo, Będzino, Gryfice i Mirosławiec zyskają nowe kanalizacje, a oczyszczalnie ścieków powstaną w gminach Płoty i Resko. To przykłady działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które zostaną zrealizowane ze wsparciem PROW. Podpisanie umów z beneficjentami odbyło się 25 i 26 maja br. z udziałem wicemarszałków Jarosława Rzepy i Tomasza Sobieraja oraz członka zarządu Ryszarda Mićko.

Gminy Resko, Płoty i Gryfice łącznie dostaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ok. 4,1 mln zł, co stanowi prawie 50 % całkowitych kosztów, które poniosą przy realizacji zadań wodno-ściekowych. Działania te znacznie wpłyną na rozwój obszarów wiejskich – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Jak informował wicemarszałek Tomasz Sobieraj prawie 1,7 mln zł wsparcia z PROW otrzyma Mirosławiec. Całkowita kwota jaką wyda na budowę sieci wodociągowej i kanalizację to niemal 3 mln zł .

4 mln zł dofinansowania łącznie trafi do gmin Darłowo i Będzino – poinformował członek zarządu Ryszard Mićko, całkowita wartość inwestycji to ok. 7 mln zł.

Oczyszczalnie ścieków powstaną w Wyszoborze (gm. Płoty), Baszewicach, Ościęcinie i w miejscowości Rzęsin (gm. Gryfice). W Brodnikach (gm. Gryfice), Dobiesławcu, Podamirowie, Strzeżenicach (gm. Będzino) oraz Próchnowie i Orlu (gm. Mirosławiec) wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, a w Sosnówku (gm. Resko) i Lubieszewie (gm. Gryfice) powstanie sieć wodociągowa. Oczyszczalnia ścieków będzie przebudowana w Starogardzie (gm. Resko). Kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej czeka miejscowości Zakrzewo i Krupy (gm. Darłowo).

Realizacje działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej wesprze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 kwotą niemal 9,8 mln zł.