To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, jakie mają być niedługo przeprowadzone na Osiedlu Pyrzyckim. Zanim dojdzie do budowy odcinka łączącego ulicę Powstańców Warszawy z ul. Broniewskiego oraz kilku innych dróg wewnętrznych w tym rejonie, prezydent Rafał Zając chce zapoznać się ze zdaniem mieszkańców.
Konsultacja społeczne dotyczące budowy i przebudowy dróg na Osiedlu Pyrzyckim odbędą się w piątek 6 października od 15.00 do 15.45 w sali 111 (I piętro) Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17. W spotkaniu weźmie udział m.in. projektant.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, która w swoim zakresie obejmuje: budowę drogi (przedłużenie ul. Powstańców Warszawy i dalej w kierunku ul. W. Broniewskiego), a także budowę kilku nowych dróg wewnętrznych wraz ze skrzyżowaniami oraz budowę odcinka ul. Pileckiego wzdłuż budynków nr 7 i 9, przebudowę odcinka ul. Księdza Jana Twardowskiego, w końcu przebudowę ul. Miłej (dawna ul. 5 Marca) wraz z budową chodnika w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018.