Pierwszy etap rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych został zakończony. Dziś rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szczecińskich placówkach wychowania przedszkolnego.

 Do ostatniej chwili rodzice dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji, potwierdzali chęć zapisu ich pociech do szczecińskich placówek wychowania przedszkolnego.

 Na potrzeby tegorocznej rekrutacji miasto przygotowało ponad 11 000 miejsc, czyli blisko o 1200 więcej niż w zeszłym roku. W zakończonym właśnie pierwszym etapie rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, brało udział łącznie  11 138 dzieci, z czego 6485 wniosków dotyczyło kontynuowania wychowania przedszkolnego, natomiast 4653 to wnioski, które zostały złożone przez rodziców dzieci dotychczas nieuczęszczających do przedszkoli publicznych. 215 dzieci biorących udział w rekrutacji nie mogło zostać przyjętych z uwagi na niespełnianie kryteriów naboru ze względu na wiek (2-latki), natomiast 877 maluchów nie znalazło miejsca w placówkach preferowanych przez rodziców. Jednak szczecińskie placówki wychowania przedszkolnego w dalszym ciągu dysponują wolnymi miejscami. Po dopełnieniu wszelkich formalności i uzupełnieniu elektronicznego systemu naboru, do dyspozycji rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pozostaje ponad 900 wolnych miejsc.

 – Rodzice, których dzieci nie znalazły miejsca w 3 wybranych przez siebie placówkach mogą uczestniczyć w naborze uzupełniającym na 900 wolnych miejsc w  szczecińskich przedszkolach – mówi Lidia Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. – Jeżeli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej okaże się, że i tym razem te wybory nie zapewnią dziecku przyjęcia do przedszkola­, prezydent miasta wskaże miejsce w placówce wychowania przedszkolnego dla każdego malucha biorącego udział w naborze.

 Na złożenie stosownych dokumentów w rekrutacji uzupełniającej rodzice mają czas do piątku
23 czerwca br.

 Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu rekrutacji, nabór uzupełniający również będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. To właśnie w tym miejscu można znaleźć informacje dotyczące terminarza rekrutacji uzupełniającej, wzory niezbędnych formularzy czy też dane dotyczące wolnych miejscach w poszczególnych placówkach przedszkolnych.

Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego zostaną podane do publicznej wiadomości 4 lipca 2017 r.