Poprawią się warunki dla podopiecznych hospicjów na Pomorza Zachodnim. Za sprawą funduszy RPO WZ 2014-2020 stanie się tak m.in. w: Tanowie koło Polic, Darłowie i Koszalinie. Gwarantem zmian we wszystkich trzech placówkach są umowy, które w piątek, 24 lutego 2017 roku podpisały z beneficjentami władze samorządu województwa. W Policach podpis na dokumentach złożył marszałek Olgierd Geblewicz, a w Darłowie i Koszalinie wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Przyznane wsparcie to efekt rozstrzygniętego w styczniu br. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu z działania 9.1 „Infrastruktura Zdrowia”. Do wszystkich wybranych w naborze beneficjentów trafi w sumie ponad 13 mln zł. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, darłowski Dom Hospicyjno-Opiekuńczy im. Czesława Domina prowadzony przez Caritas Diecezji Kołobrzesko-Koszalińskiej i Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie to trzy z pięciu podmiotów, które skorzystają z unijnej pomocy.

Budowa hospicjum w Tanowie ważna nie tylko dla Ziemi Polickiej

Hospicjum powstanie na bazie budynku mieszkalnego i świadczyć ma pomoc w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej. Dysponować będzie 19 łóżkami, zapleczem medycznym, sanitarnym i kuchennym. Placówka stanie się również miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym, bowiem prowadzić będzie działalność informacyjną i szkoleniową dla rodzin chorych.

Nikt nie wie, co mu pisane i kiedy sam będzie potrzebować pomocy. Tworząc Regionalny Program Operacyjny przykładaliśmy wielką wagę do rozwiązań służących ludziom najbardziej potrzebującym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby czy niepełnosprawności. Faktycznie pierwotny kształt  RPO nie dawał zielonego światła tego typu działaniom. Ale między innymi dzięki determinacji takich osób, jak Aleksandra Mazur-Woroniecka, udało  nam się przeforsować zmiany w programie.  Dzisiaj dofinansowujemy budowę hospicjum w Tanowie, ale także w  Koszalinie i Darłowie, w regionie powstawać będą także kolejne Zakłady Aktywności Zawodowej i Centra Integracji Społecznej. Chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim, którzy na co dzień pomagają innym. My staramy się stwarzać lepsze warunki dla świadczenia tej pomocy, ale to dzięki codziennemu wysiłkowi grona ludzi, którzy widzą i chcą zaradzić problemom innych, nasza praca ma głęboki sens – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zakończenie budowy placówki zaplanowano na koniec 2018 roku. Inwestycję prowadzi Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. To ono docelowo zapewni zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę pozwalającą funkcjonować nowej placówce.

Nasze starania trwały bardzo długo. Na początku nie mieliśmy pieniędzy, bo wpływy z tytułu „jednego procenta” sięgały ledwie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ale z upływem czasu dzięki naszej pracy w domach chorych zaczęliśmy zdobywać zaufanie. W ostatnich latach w ramach „jednego procenta” stowarzyszenie uzyskuje po 700-800 tysięcy złotych. Nie wydawaliśmy jednak tych pieniędzy, tylko gromadziliśmy z myślą o spełnieniu marzenia o budowie hospicjum stacjonarnego.  Dzięki temu mamy pieniądze na wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedziała prezes Aleksandra Mazur-Woroniecka. – Nadmienić trzeba, że początkowo RPO WZ 2014-2020 nie zakładało dofinansowania hospicjów. Dopiero starania marszałka województwa dały ten efekt, że dziś możemy mówić o doniosłej chwili dla opieki paliatywnej w regionie – dodała.

Jak wspomniał obecny na uroczystości burmistrz Polic Władysław Diakun, to historyczna chwila, bowiem z możliwości powstającej infrastruktury skorzystają nie tylko mieszkańcy Ziemi Polickiej, ale także mieszkańcy Szczecina i okolicznych powiatów. Przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wyniesie ponad 5,7 mln zł, zostanie wspartyy dotacją w wysokości blisko 4 mln zł.

Lepsze warunki w darłowskim hospicjum

W Darłowie inwestycja uwzględnia roboty ziemne, murarskie, zbrojarskie, betoniarskie, montażowe, a także roboty wykończeniowe, czyli prace tynkarskie, okładzinowe, posadzkowe i malarskie. Dzięki temu warunki w placówce zbliżone będą do tych domowych. Remont rozpocznie się w lipcu br., a zakończy w sierpniu 2018 roku. Koszt prac to ponad 1,5 mln zł. Wsparcie unijne sięgnie 85%, tj. kwoty około 1,3 mln zł.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak trudne to momenty dla rodziny, kiedy pacjenci trafiają do hospicjów. Tym bardziej ważne, aby mogli korzystać z komfortowych warunków i czuć się jak u siebie w domu.  Dzięki decyzji Zarządu Województwa i unijnych funduszy tak stanie się właśnie m.in. w północno-wschodniej części regionu – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Przebudowa i rozbudowa parteru budynku pozwoli na stworzenie sali pobytu dziennego, pomieszczeń gospodarczych i węzła sanitarnego oraz pomieszczenia rehabilitacyjnego W kondygnacji poddasza zaś planowane jest utworzenie pomieszczeń farmacji, archiwum, magazynu gospodarczego, miejsca dla stałej obsługi hospicjum oraz pokoju dla rodzin odwiedzających pacjentów.

Jak tłumaczył dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomasz Roda realizacja projektu zwiększy ilości łózek dla pacjentów z 20 do 22, zapewni możliwość rehabilitacji w ciągu godziny 3 osób oraz wydłuży do 24 godzin na dobę czas potrzebny na odwiedziny.

Dużo dobrych zmian także w Koszalinie

Koszalińskie hospicjum planuje rozbudowę budynku, wyposażenie go w sprzęt medyczny i wdrożenie w nim systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Realizacja projektu zapewni utworzenie 13 nowych miejsc dla pacjentów. Zdaniem prezes Marii Okońskiej znacznej poprawie ulegną warunki do prowadzenia usług hospicjum domowego, co pozwoli na jednoczesną opiekę nad 28 osobami w okresie terminalnym choroby. Ponadto skonsolidowana zostanie siedziba hospicjum. W miejscu świadczenia usług medycznych będzie także biuro placówki, wypożyczalnia sprzętu i pomieszczenia dla wolontariuszy. Do tej pory oba budynki dzieliła odległość ponad 2,5 km.

Inwestycja ruszyć ma w marcu 2017 roku. Prace modernizacyjne potrwają do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Koszty zmian oszacowano na ponad 4,7 mln zł. 85% z nich pokryje dotacja RPO WZ 2014-2020. To w sumie prawie 4 mln zł.

Gdzie jeszcze popłyną fundusze RPO WZ 2014-2020?

Finansowe wsparcie trafi jeszcze do dwóch podmiotów. Kołobrzeskie stowarzyszenie “Victoria” działające na rzecz dla osób z chorobą nowotworową  skorzysta z ponad 860 tys zł dotacji. Koszt budowy placówki sięgnie prawie 1,8 mln zł. Z kolei do firma WIZART Piotr Bujnowski otrzyma ponad 3,1 mln zł. Powstanie hospicjum w Żarowie koło Stargard oszacowano na blisko 4 mln zł.