Aktywizują do pracy i udzielają wsparcia bezrobotnym, niepełnosprawnym czy ludziom przechodzącym przez trudne życiowe sytuacje. Tacy właśnie są liderzy ekonomii społecznej. Laureatów marszałkowskiego konkursu Lider ekonomii społecznej 2017 poznaliśmy 9 listopada br. w Kołobrzegu, podczas konferencji upowszechniającej tworzenie klastrów i franczyz w ekonomii społecznej. Statuetki nagrodzonym wręczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Ekonomia społeczna to sektor gospodarki, w którym wszelka aktywność koncentruje się na społecznej użyteczności, a cele społeczne biorą górę nad zyskiem ekonomicznym. Pojęcie to zyskuje w ostatnim czasie na znaczeniu, jednak nadal niezbędne są działania mające na celu jego promocję. Stąd zamysł, aby uhonorować osoby i organizacje, które działając w obszarze ekonomii społecznej lub wspierające ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Tytuł oraz pamiątkowe statuetki „Lidera Ekonomii Społecznej” otrzymali Ci, którzy najlepiej w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Konkurs, który trwa nieprzerwanie od 2013 r., został rozstrzygnięty w czterech kategoriach:

Samorząd przyjazny ekonomii społecznej
NagrodaGmina Goleniów. W Gminie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który w tym roku świętował swoje 20-lecie. Goleniowski Ośrodek Pomocy Społecznej właśnie uruchomił program „Aktywna integracja” skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W Gminie wdrażany jest także program teleopieki dla osób starszych. W 2017 r. wspólnie ze stowarzyszeniem „Horyzont” utworzyła pierwszą na swoim terenie spółdzielnię socjalną osób prawnych. Gmina Goleniów jest na zaawansowanym etapie budowy Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym utworzonych zostanie ok. 150 miejsc pracy, w tym 120 dla osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienia otrzymali: Powiat Gryfiński oraz Gmina Kobylanka.

Podmiot ekonomii społecznej
NagrodaCentrum Integracji Społecznej w Rogozinie. Centrum prowadzone jest przez fundację „Rozwój-Integracja” od 2010 r. W ciągu 7 lat w zajęciach w CIS uczestniczyło ponad 1400 mieszkańców powiatu. Wiele osób po zakończeniu uczestnictwa w CIS podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Tylko w 2016 r. centrum współpracowało z 70 kontrahentami, od tego samego roku posiada certyfikat Zakup Prospołeczny. CIS chętnie sięga po środki z UE, w 2014 został laureatem konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” jako „Najlepszy projektodawca”.

Wyróżnienia Fundacja „Motywacja i Działanie” oraz Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie

Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna)
NagrodaPrzemysław Momot. Od 2000 jest kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie. Współpracuje z prowadzonym przez Koło Warsztatem Terapii Zajęciowej, skąd przyjął do pracy w ZAZ 36 uczestników. Aktywnie wypełnia obowiązki przewodniczącego zachodniopomorskiego komitetu rozwoju ekonomii społecznej, był członkiem zespołu ds. opracowania wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

WyróżnieniaAlina Leończyk (Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”), Zdzisław Gorący (inicjator działań w obszarze ekonomii społecznej w powiecie polickim)

Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny)
NagrodaKompleks Wczasowy Sandra SPA Pogorzelica. Sandra SPA to partner i przyjaciel Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, z którym współpracuje od 7 lat. Właściciel firmy uwierzył w potencjał uczestników CIS i powierzył im zadania związane z pielęgnacją roślinności, kompleksów basenowych, pomoc w pralni. Dzięki tej współpracy podopieczni CIS mają szansę na zdobywanie kompetencji zawodowych i społecznych w firmie o wysokim standardzie usług.

Wręczenie wyróżnień odbyło się w trakcie konferencji upowszechniającej tworzenie klastrów i franczyz w ekonomii społecznej. To kolejne  wydarzenie, po szczecińskich Targach Ekonomii Społecznej, o zasięgu regionalnym, skierowane do tego środowiska. W głównej mierze podkreślała ona rolę współpracy i kooperacji oraz wynikających z tego korzyści. Dlatego podczas konferencji mówiono  o doświadczeniach Spółdzielni Socjalnej Panato, wynikających właśnie z kooperacji i współpracy ponadregionalnej. Stała się ona niewątpliwym liderem wśród spółdzielni socjalnych województwa  dolnośląskiego. Kolejnym ciekawym i innowacyjnym tematem konferencji był przykład franczyzy społecznej K – Lumet z Jarosławia. Tam swoje początki ma pierwsza w kraju franczyza społeczna, podpałka ekologiczna K-Lumet, rozwijająca się obecnie w kilku województwach. Przedstawiony również został podkarpacki model współpracy  i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. Udział w spotkaniu wzięła również członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Od kilkunastu lat ekonomia społeczna jest jednym z istotnych instrumentów rozwoju regionalnego, w tym rozwiązywania problemów społecznych. Chcemy wspierać osoby, podmioty, instytucje dzięki którym ekonomia społeczna rozwija się w województwie, a także upowszechniać dobre praktyki, stąd, miedzy innymi, nagroda Lider Ekonomii Społecznej. Te nasze wspólne działania z pewnością sprawią, że potencjał ekonomii społecznej będzie wykorzystywany w pełni, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu – mówiła członek Zarządu Anna Mieczkowska.

Konferencja realizowana była w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.