Zakończył się spór zbiorowy pomiędzy spółkami Tramwaje Szczecińskie Spółka z.o.o., SPA „Klonowica” i SPA „Dąbie”, a związkami zawodowymi funkcjonującymi w tych firmach. 2 czerwca spółki zawarły porozumienie ze związkami.

Strony przyjęły, że uzgodnienia dotyczące wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników  poszczególnych spółek będą realizowane etapami w kolejnych kwartałach roku. Porozumienie dotyczy łącznie około 1200 osób.

I etap – wzrost wynagrodzeń w wysokości 110 zł brutto od 1 marca br.,

II etap – 110 zł brutto od 1 wrześni

III etap – 150 zł brutto od 1 stycznia 2018.

– Mamy porozumienie płacowe w spółkach komunikacyjnych. Dziękuję za zrozumienie i kompromis pracownikom, Pani mediator, przedstawicielom miasta i związków, a także zarządom. – podsumował prezydent Piotr Krzystek.

Gmina Miasto Szczecin, jedyny udziałowiec spółek, zobowiązała się do zagwarantowania środków finansowych zapewniających pokrycie pełnych kosztów związanych z wprowadzeniem porozumienia.