Trwa remont nawierzchni ulicy Wieniawskiego. Potężna i złożona inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych jest współfinansowana przez Miasto.

Prace na całym odcinku ul. Wieniawskiego prowadzi firma firma Ben – Bruk Benedykt Chlap. Wybudowana zostanie na całej 745-metrowej długości ulicy nowa jezdnia bitumiczna, powstaną nowe zatoki autobusowe, chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Dzięki gruntownym modernizacjom utworzone zostaną też 102 miejsca parkingowe uwzględniające również parkingi dla osób niepełnosprawnych.
– To ogromna inwestycja związana z absolutną przebudową ulicy.  Jezdna zostanie w wielu miejscach zupełnie rozebrana w celu wyciągnięcia spod niej płyt, które wcześniej stanowiły nawierzchnię drogi i zostały tylko przykryte asfaltem. Ta znacząca modernizacja powinna zakończyć się zgodnie z planem, czyli w połowie sierpnia – mówi Wiesław Bączkowski z Zarządu Dróg Powiatowych.
Obecnie prace są zaawansowane zaledwie w około 20 procentach, choć ekipy remontowo-budowlane praktycznie nie schodzą z terenu inwestycji.
– Jest tak dlatego, ponieważ gro robót nie mogło zostać wykonanych ze względu na konieczność wykonania wcześniej prac przez PEC na sieci ciepłowniczej i MPGK na sieci kanalizacyjnej. Teraz obie spółki już zakończyły swoje działania i prace drogowe ruszą z kopyta – zapewnia Wiesław Bączkowski. – Opóźnień nie będzie – dodaje.
Przebudowa ulicy Wieniawskiego jest współfinansowana w kwocie 1 080 000 zł przez Miasto. Ponadto inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 procent z budżetu państwa. Resztę kwoty pokryje Powiat Stargardzki. Łączny koszt zadania wyniósł po przetargu 2 800 tys. złotych.