Obchody 37. rocznicy Porozumień Sierpniowych odbyły się wczoraj w Szczecinie. Tradycyjnie udział w nich wzięła delegacja Miasta Stargard. Porozumienia Sierpniowe leżały u podstaw powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zakończyły też strajk w szczecińskiej Stoczni im. Adolfa Warskiego.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz i parlamentarzyści, członkowie związków zawodowych, delegacje samorządów oraz instytucji, związków i organizacji społecznych, a także mieszkańcy Szczecina i byli i obecni pracownicy stoczni. Syrena stoczniowa dała sygnał w samo południe do rozpoczęcia obchodów.

W tym roku w Szczecinie nie było prezydenta RP Andrzeja Dudy, który napisał list do zgromadzonych. Pismo odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.
– 37 lat temu Szczecin był jednym z miejsc, gdzie rozstrzygały się losy Polski. (…) Polski sierpień, powołanie związków zawodowych i dokonania Solidarności to wielkie wydarzenia – symbole, ważne nie tylko w historii Polski, ale także historii powszechnej – napisał Prezydent RP.
Rafał Zając złożył kwiaty pod bramą stoczni. Wraz z nim obecni byli zastępca prezydenta Piotr Mync, sekretarz miasta Zdzisław Rygiel oraz proboszcz kolegiaty ks. Janusz Posadzy.
Przypomnijmy. 30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące sierpniowe strajki 1980 r. na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem PRL. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowe