Powstało nowe mieszkanie dla osób bezdomnych. Trwa procedura wyłaniania jego mieszkańców. Nowe mieszkanie zostanie przeznaczone dla 5 mężczyzn, którzy przebywali w placówkach dla osób bezdomnych, w których pozytywnie przeszli proces reintegracji społecznej i dysponują stałym dochodem, a ich kandydatury zostały pozytywnie ocenione przez Komisję ds. mieszkania wspomaganego.

Miasto od 2013 r. realizuje program „Od Nowa” skierowany do osób bezdomnych. Zakłada on dwuetapowe dojście do własnego, docelowego mieszkania.

W pierwszym etapie osoby bezdomne uzyskują tymczasowe mieszkanie wspomagane, w którym przygotowują się do powrotu do samodzielnego życia, ucząc się gospodarowania własnym budżetem, zarządzania gospodarstwem, współdziałania z innymi lokatorami i opiekunem. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu dany uczestnik programu może uzyskać odrębny lokal i przejść do drugiego etapu, czyli rozpocząć samodzielną egzystencję.

Na terenie miasta funkcjonowały dotąd dwa takie mieszkania przeznaczone dla 6 osób (jedno dla kobiet i jedno dla mężczyzn). Obecnie trwa procedura wyłaniania mieszkańców trzeciego lokalu. Mieszkanie składa się z 5 pokoi i części wspólnych – kuchnio-jadalni oraz łazienki. Nowych lokatorów wspierać będzie opiekun, który w szczególności skupi się w obszarach treningu budżetowego, samodzielności i zaradności życiowej, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, a także aktywizacji nakierowanej na utrzymanie zatrudnienia.