We wtorek 20 czerwca o 17:00 w Domu Kultury Kolejarza odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Społecznik. Organizacje trzeciego sektora mogą ubiegać się o 3 tysiące złotych na dowolne działania prospołeczne.

Spotkanie organizowane jest w celu przedstawienia idei programu finansowego wsparcia inicjatyw organizacji pozarządowych oraz środowisk nieformalnych. Na realizację pomysłów skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego można pozyskać środki w kwocie do 3 tysięcy złotych. Za cel główny programu przyjmuje się rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Spotkanie w Domu Kultury Kolejarza poprowadzi animator lokalny Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który wyjaśni, w jaki sposób wypełnić wniosek o mikrogrant. Zadanie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, a realizowane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją programową dostępną na stronie KARR.
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  przy ul. Szczecińskiej 17  w terminie do 19 czerwca br. (do godz. 15.00). Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego, pod nr 91/578 42 89  lub elektronicznie – scwop@um.stargard.pl.