Wypełniając ustalenia poczynione na spotkania w Radzie Osiedla Żelechowa, otwarte spotkanie z mieszkańcami osiedla w sprawie realizacji zadania “Park Brodowski Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji” odbędzie się 22.06.2017 r. w godz. 17.00 – 20.00 w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej 25 w Szczecinie.

 Celem spotkania jest przedstawienie koncepcji projektu i zamierzeń realizacyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych w dyskusji publicznej dotyczących zarówno zakresu jak i lokalizacji.

 Udział w spotkaniu wezmą współautorzy projektu obywatelskiego,  przedstawiciele firmy projektowej, która na zlecenie Miasta przygotowuje koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu, przedstawiciele merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin i jednostek miejskich, które uczestniczyły w procesie oceny zadania, a także przedstawiciele służb ochrony konserwatorskiej.