Każdy zainteresowany projektami, na które będzie można oddać swój głos w tegorocznym głosowaniu  na Szczeciński Budżet Obywatelski może już zobaczyć jakie numery porządkowe zostały nadane poszczególnym projektom.

Numery zostały nadane projektom podczas publicznego losowania, w którym wzięli udział  mieszkańcy i projektodawcy.

Według nadanych numerów zostały one umieszczone na listach zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.

Losowana była również kolejność list do głosowania, która prezentuje się następująco: zadania ogólnomiejskie, zadania dzielnicowe małe (Zachód, Prawobrzeże, Północ, Śródmieście) i zadania dzielnicowe duże (Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód).

Losowanie numerów porządkowych oznacza zakończenie etapu oceny złożonych wniosków. W tym roku mieszkańcy złożyli 202 projekty. Pozytywnie ocenionych zostało 114,  9 wycofanych przez autorów, a  odrzuconych 79.

Opublikowane listy do głosowania dostępne na stronie: www.sbo.szczecin.eu. Zapraszamy do zapoznania się.