Mieszkańcom, którzy jeszcze nie oddali swojego głosu w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przypominamy o chronieniu swoich danych osobowych i glosowaniu wyłącznie samodzielnie lub w punktach do głosowania.

W związku z doniesieniami o nieprawidłowościach jakich mogli dopuścić się niektórzy głosujący na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego sygnały te zostały przekazane policji, która sprawdzi czy dochodziło do nadużyć.

– Dostaliśmy kilka informacji od mieszkańców, którzy twierdzą, że mimo iż jeszcze nie głosowali ich nr PESEL widnieje w systemie do głosowania jako już wykorzystany – mówi Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych, nadzorujący proces głosowania w ramach SBO. – W tej chwili możemy jedynie powiedzieć, że są to jednostkowe przypadki, które zostały już zgłoszone organom ścigania.

Osoby, których dane zostały wykorzystane do głosowania w sposób nieprawidłowy będą miały możliwość oddania głosu na wybrane projekty w możliwie jak najszybszym terminie, po ustaleniu szczegółów z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych apeluje by wszystkie ewentualne nieprawidłowości związane z procesem głosowania zgłaszać w celu wyjaśnienia sytuacji pod nr. tel.:+48 91 435 11 11 (7.30-15.30) lub za pomocą e-maila na adres: sbo2018@um.szczecin.pl).

Przypominamy. Od poniedziałku 30 października do niedzieli 12 listopada trwa głosowanie na projekty, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W tym roku można wybierać spośród 113 projektów.

Głosowanie odbywa się na stronie www.sbo.szczecin.eu