Dziś w siedzibie szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nastąpiło komisyjne otwarcie ofert, które wpłynęły do przetargu na inwestycję pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” . Swoje oferty złożyły konsorcja z Włoch, Polski i Chin: Toto S.p.A Costruzioni Generali – 618.581.031 zł; Astaldi S.p.A. – 725.098.144 zł; Porr Polska Infrastructure S.A. – 793.186.390 zł; China Harbour Engineering Company Ltd – 825.868.888 zł.

 

Jak podkreśla Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz: – Dobrą wiadomością jest to, że kwoty w przynajmniej dwóch ofertach mieszczą się w środkach, które zostały zaplanowane na tę inwestycję.

Kolejnym krokiem będzie weryfikacja zgodności ofert z warunkami przetargu i wyłonienie wykonawcy, co zgodnie z harmonogramem powinno nastąpić do 31 października br. Podpisanie umowy powinno nastąpić do końca 2017 roku.

We wrześniu nastąpi ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu, który powinien zostać wybrany do końca 2017 roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 50 miesięcy na realizację inwestycji budowy stałego połączenia w systemie  „zaprojektuj i zbuduj.”