Wywieranie nacisku na władze miasta się opłacił. Prezydent wycofał się z przedstawionej wcześniej decyzji o wygaszaniu pospiesznych!

– Decyzją prezydenta miasta zapowiadane zmiany w rozkładach autobusów pospiesznych nie zostaną wprowadzone z początkiem września. Na swoje trasy powrócą linie D i E, rozkłady jazdy linii A i B będą wyglądać jak przed wakacjami. – mówi rzecznik prasowy ZDiTM

Ostateczna decyzja o kształcie komunikacji miejskiej w tej części miasta zostanie podjęta po zapoznaniu się z opinią mieszkańców.

– Chciałbym, aby ostateczne rozwiązanie było optymalnym połączeniem oczekiwań mieszkańców i systemu komunikacji miejskiej – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Przewidywana siatka połączeń przygotowana w kontekście uruchomienia pętli autobusowej „Turkusowa” wraz z rozkładami jazdy zostanie zaprezentowana w drugiej połowie września i omówiona z radnymi oraz mieszkańcami. Ponadto ZDiTM kontynuować będzie przeprowadzane przed wakacjami obserwacje dotyczące zainteresowania pasażerów poszczególnymi liniami. Na bazie tych danych podjęte zostaną decyzje o ewentualnych zmianach w kursowaniu autobusów pospiesznych.