Praca tymczasowa – metoda na rozruch i nie tylko

0

Praca tymczasowa to dobre wyjście dla pracodawcy i pracownika. Kiedy jest małe zapotrzebowanie na pracowników, a w danym zawodzie taka praca na czas określony pozwala chociażby zdobyć jakiekolwiek doświadczenie i dochód nawet przez krótki czas. Pierwsza umowa terminowa nawet na zastępstwo nie przesądza dalszego zatrudnienia – to szansa dla młodych, którzy chcą się wykazać.

Pracodawcy chętnie składają oferty typu praca tymczasowa czy praca na zastępstwo. Taka możliwość przydaje się szczególnie w okresie urlopowym i w momencie, kiedy stali pracownicy przebywają na zwolnieniu chorobowym czy urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Czasem zdarza się tak, że nowy pracownik zmotywowany do przedłużenia swojej umowy bardzo się stara i zostaje w firmie już na czas nieokreślony.

Agencja – potrzebna czy nie?

W pracy tymczasowej, oprócz pracownika i pracodawcy, sporą rolę odgrywa agencja pracy tymczasowej. Pobiera ona prowizję za pośrednictwo pracy. Pracownik w takiej sytuacji dostanie do ręki wynagrodzenie pomniejszone o kwotę, jaką pobiera agencja. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Pomoc agencji pracy przydaje się również, kiedy szukamy ofert za granicą. Takie firmy pośredniczące między pracodawcami a pracownikami nie dość, że znajdują atrakcyjne oferty, to jeszcze dokładnie sprawdzają firmy, które oferują pracę, dbają o dopełnienie wszystkich formalności związanych z podjęcie zatrudnienia i ubezpieczenie pracownicze. Oczywiście zanim skorzystamy z pomocy takiej agencji, należy poszukać o niej opinii i sprawdzić jej wiarygodność.

Nowe zasady

1 czerwca 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej, mająca na celu uszczelnienie i doprecyzowanie dotychczasowych przepisów oraz wyeliminowanie nadużyć, do jakich dochodziło ze strony pracodawców. Wprowadzone zmiany są rewolucyjne, ponieważ podnoszą standardy pracy tymczasowej i nakładają na agencje pośrednictwa pracy dodatkowe obowiązki związane z troską o dobro zatrudnianych pracowników. Pracodawcy nadużywali umów o pracę na czas określony. Od czerwca 2017 roku uregulowano przepisy dotyczące pracy tymczasowej. Jedną z najważniejszych zmian to ograniczenie związane z maksymalnym okresem zatrudnienia pracowników tymczasowych: aktualnie pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę na czas określony przez okres 18 miesięcy, chyba że jest zatrudniony na zastępstwo – wówczas może pracować w ten sposób przez 36 miesięcy. Nowe przepisy mają zapobiec przede wszystkim nadmiernej wymianie pracowników między agencjami.