Nie ma tygodnia, by szczecińscy leśnicy nie wywozili z lasów pełne samochody odpadów pochodzących z dzikich wysypisk śmieci. Nie ma też tygodnia, by nie naprawiali zniszczonych bądź spalonych ławek, koszy czy wiat rekreacyjnych. Do października uprzątnęli ze swoich terenów blisko 110 ton odpadów!

Lasy miejskie, szlaki turystyczne oraz polany cieszą się ogromną popularnością – przez cały rok. Część mieszkańców korzysta z nich w należyty sposób: cieszy się z ławek, wiat czy koszy na śmieci. Sprząta również po imprezach. Jest niestety druga grupa, która traktuje te miejsca jako wysypisko. Nie dość, że podrzucają gigantyczne ilości odpadów, to na dodatek demolują wszystko to, co mają na swojej drodze. Nie ma tygodnia, by pracownicy lasów miejskich nie musieli czegoś naprawiać, czy robić infrastruktury od nowa.

Problem z dzikimi wysypiskami występuję najczęściej w pobliżu osiedli z domkami jednorodzinnymi. Od początku roku z całego Szczecina pracownicy lasów miejskich sprzątnęli 32 tony odpadów. Najczęściej zbierają je w okolicach: Kijewa, Parku Leśnego Klęskowo, Głębokiego czy osiedla Bukowo.

Mieszkańcy nie oszczędzają także szlaków turystycznych, jak i polan. Z tych miejsc – od początku roku – sprzątnięto ponad 75 ton odpadów! Zarówno w prawobrzeżnej, jak i lewobrzeżnej części miasta.

Wszystkie miejsca pod nadzorem lasów miejskich sprzątane są obecnie trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i soboty. W sezonie częstotliwość jest jeszcze większa. Miesięcznie sprzątanie kosztuje 12 tysięcy złotych na lewobrzeżu oraz 8 tysięcy złotych na prawobrzeżu.

Przypomnijmy, że niemal wszystkich odpady, które znajdują się w lasach miejskich, mogłyby równie dobrze być wywiezione do Ekoportów, które odbierają je zupełnie za darmo. W Szczecinie mamy osiem punktów selektywnej zbiórki odpadów. Znajdują się przy ul. Gdańskiej, Helskiej, Firlika, Dworskiej, Górnej, Leszczynowej, Harcerzy czy Kołbackiej. Doskonały do nich dostęp jest więc z każdego rejonu miasta. Bałaganiarze wyrzucający śmieci w nieprzepisowych miejscach muszą liczyć się z tym, że gdy zostaną złapani na takiej czynności lub zostaną zlokalizowani w innych sposób, nie będzie taryfy ulgowej. Za takie zachowanie grozi kara… JAKA?

W przypadku, gdy zauważymy dzikie wysypisko, warto zgłosić je poprzez aplikację alertu miejskiego załączając niezbędne do zlokalizowania miejsca informacje. Dzięki temu znacznie szybciej uda się posprzątać śmieci. Zazwyczaj czas interwencji na terenach miejskich wynosi maksymalnie dwa dni.