Kolejnych 9 beneficjentów będzie mogło rozpocząć działania wodno-ściekowe. Tym razem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczył na te działania ponad 10 mln zł. Umowy gwarantujące wsparcie finansowe parafowali w Szczecinie 31 maja br. wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz członek Zarządu Ryszard Mićko.

To już ostatnie umowy PROW wspierające działania wodno-ściekowe dla naboru z końca 2016 r. Życzę beneficjentom powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń oraz dobrych wykonawców – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

W ramach działań wodno-ściekowych gminy Świeszyno, Szczecinek, Postomino, Malechowo, Przelewice oraz Myślibórz wybudują sieć kanalizacji o łącznej długości ponad 28 km. W Kurozwęczu dodatkowo zostanie przebudowana sieć wodociągowa, a na terenie gminy Sianów powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Renicach będzie nowy wodociąg, a kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków zostanie wykonana w Giżynie.

Suma wartości projektów wynosi ok. 23 mln zł, a kwota wsparcia z PROW to ponad 12 mln zł.

W wyniku naboru na realizacje działań z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, który trwał od 5 października do 4 listopada 2016 r. dotacje przyznano 39 inwestycjom. Łączna kwota wsparcia ze środków PROW 2014-2020 to prawie 46 mln zł.