Już po raz trzeci Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy i rozbudowy pływalni przy ul. Szczecińskiej 35.

W pierwszym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden wykonawca, a w drugim jeden, z oferowaną kwotą większą o 420 tys. zł od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na inwestycję (ok. 22 570 tys.) lecz oferowana kwota zdaniem zamawiającego była za wysoka. OSiR przeznaczył na inwestycję 22 570 757, 72 złote brutto, a oferent zaproponował o 420 tysięcy złotych więcej . Nie to było jednak powodem odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania, lecz nienaprawialne błędy formalne oferty powodujące , że jej treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kolejny przetarg został ogłoszony w tym tygodniu. Szczegóły podajemy na naszej stronie. Termin składania ofert upływa 7 września.
Zakończenie prac przewidziane jest na 19 listopada przyszłego roku.