O półtora miesiąca dłużej, do 15 grudnia, potrwają prace związane z II etapem inwestycji w Parku Podworskim. Modernizacja zakończy się jeszcze w tym roku.

Przesuniecie terminu zostało spowodowane koniecznością wstrzymania prac w celu wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących ogrodzenia, które wymagały uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Teraz wszystko powinno już pójść dobrze.
Prace związane z ogrodzeniem nabrały tempa. Wykonano już rozbiórkę muru między słupkami oraz samych słupków, które trzeba było przemurować. Ponadto skute zostały nierówności betonowego cokołu, na którym będzie ogrodzenie, a także przedłużono chodnik. Aktualnie robotnicy nawiercają otwory i wklejają kotwie łączące cokół ze słupkami, które w dalszym ciągu są odtwarzane. Trwa też zabezpieczanie ich przed warunkami atmosferycznymi. Skuwane są tynki od strony parku na murach przeznaczonych do zachowania, a cokół jest przygotowywany do piaskowania. Stale mierzone są też wnęki przed wykonaniem metalowych przęseł ogrodzeniowych.
W samym Parku podworskim na ukończeniu są prace związane z budową alejek. Jednocześnie stawiane są latarnie parkowe z oprawami ledowymi.