Nowy tabor autobusowy trafił do Kołobrzegu. Osiem niskoemisyjnych i wygodnych pojazdów zakupiła spółka Komunikacja Miejska. Ponad 75 procent kosztów inwestycji pokryją fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Uroczyste oddanie pojazdów do eksploatacji, z udziałem m.in. członek Zarządu Województwa Anny Mieczkowskiej oraz prezydenta Janusza Gromka, nastąpiło w środę, 21 czerwca 2017 roku w Kołobrzegu.

Nowy tabor poprawi komfort podróży, bezawaryjność i dbałość o środowisko, bowiem wyposażony jest w silniki spełniające normę Euro VI.

Te nowoczesne autobusy pozwolą także na wycofanie z eksploatacji najstarszych pojazdów i pomieszczą w sumie 680 osób – zaznaczył prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Koszt inwestycji to prawie 10 mln zł. Dofinansowanie RPO WZ 2014-2020 sięgnęło ponad 6 mln zł.

Będzie jeszcze bardziej wygodnie i ekologiczne, a wszystko dla mieszkańców i turystów. To cenny zakup, bo Kołobrzeg aspiruje do miana najbardziej zielonego miasta w regionie – podkreśliła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Prezentacja nowych autobusów odbyła się na Placu Ratuszowym, po czym jednym z nich goście przejechali pod Latarnię Morską. To tam dzieci z kołobrzeskich szkół mogły go pomalować według własnego uznania.

Projekt wpisał się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W ramach ZIT dla KKBOF zaplanowano w obecnej perspektywie unijnej 40 mln euro.