31 nowych funkcjonariuszy już po ślubowaniu. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie , zaproszonych gości i swoich bliskich młodzi adepci ślubowali chronić.

W policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało  kolejnych 31 nowych funkcjonariuszy: 8 kobiet i 23 mężczyzn. Młodzi wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie, które składają przyjmowani do służby funkcjonariusze.

Nowo przyjęci w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji: