Radni miejscy przyjęli propozycje mieszkańców ulic Kruczkowskiego i 5 Marca i zmienili nazwy ulic wedle ich uznania. Dodatkowo z jednej ulicy Kruczkowskiego utworzone zostaną cztery nowe.
Ulice 5 Marca i Leona Kruczkowskiego zostały nadane uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 marca 1988 r. Zmiany nazw należało wprowadzić po zastrzeżeniach zgłoszonych przez Instytut Pamięci Narodowej w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ulica nazwana datą zdobycia Stargardu otrzymała nazwę Miła. Natomiast ulica wybitnego polskiego pisarza, a jednocześnie członka Komitetu Centralnego PZPR Leona Kruczkowskiego, została decyzją radnych podzielona na cztery nowe ulice. Chcieli tego mieszkańcy, którzy podczas poniedziałkowych konsultacji z prezydentem Rafałem Zającem zgłosili problem trudności z trafieniem pod wskazany adres przez osoby z zewnątrz.
Ulicy Kruczkowskiego dla odcinka pomiędzy ulicami Kazimierza Wierzyńskiego i Leopolda Staffa nadaje się nazwę Poetów. Dla odcinka biegnącego od ulicy Poetów w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Staffa nadaje się nazwę Modra. Dla odcinka biegnącego w kierunku wschodnim od ulicy Modrej nadaje się nazwę Liryczna, a dla odcinka biegnącego w kierunku zachodnim od ulicy Modrej nadaje się nazwę Lawendowa.
Radni usunęli też nazwę ulicy 9 Maja, czyli upamiętniającą radziecką datę zakończenia wojny. Europa Zachodnia obchodzi zakończenie II WŚ w dniu 8 maja. Ulica 9 Maja w Stargardzie istniała jednak tylko w planach, lecz nie było jej faktycznie. Nazwę otrzyma dopiero po wybudowaniu.
Teraz uchwały czeka na ogłoszenie jej przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Nowe nazwy ulic zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.