Polepszy się komfort jazdy i jakość życia mieszkańców w miejscowości Żukowo. Zakończono tam przebudowę drogi o długości ok. 1,6 km wspartej funduszami marszałkowskimi. W uroczystym otwarciu jezdni, które odbyło się 1 sierpnia br. uczestniczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Część środków na wykonanie ponad kilometrowego odcinka pochodzi z opłat, które Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji marszałka.

Drogi dojazdowe nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, podnoszą poziom bezpieczeństwa. W 2017 r. do 35 beneficjentów na tego typu działania trafiło łącznie ponad 5 mln zł, co pozwoli na budowę lub modernizację prawie 50 km dróg – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Gmina Suchań przy wsparciu w wysokości prawie 39 tys. zł przebudowała odcinek drogi o długości ok. 1,6 km. Wartość całkowita przedsięwzięcia to ponad 1,4 mln zł.

To już kolejna zrealizowana w 2017 r. inwestycja dotycząca dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku dofinasowanie ze środków z tytułu wyłączenia gruntów rolnych trafiło do 35 powiatów i gmin, które na realizację zaplanowanych inwestycji w drogi dojazdowe przeznaczą ok. 47 mln zł.