Samorządy muszą dziś mówić jednym, zjednoczonym głosem. Tylko w ten sposób będą dostrzegane – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz podczas dzisiejszego (25 września br.) spotkania ze Związkiem Gmin Wiejskich RP i samorządowcami Pomorza Zachodniego.

Spotkanie, które odbyło się w Operze na Zamku w Szczecinie było okazją do dyskusji m.in. nad pracami legislacyjnymi parlamentu i rządu dotyczącymi samorządów.

Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, jak istotne jest zrzeszanie się samorządów w korporacje i umiejętna ich współpraca. – Od kiedy mam przyjemność stać na czele Związku Województw RP, staram się o zbliżenie korporacji, czego wyrazem było porozumienie o zacieśnieniu współpracy – zaznaczył marszałek.

W ostatnim czasie współpraca ta zaowocowała sukcesami – Wyraziliśmy swój wyraźny sprzeciw przeciwko planowanym zmianom ordynacji wyborczej, wprowadzających dwukadencyjność w samorządach. Podobnie w kwestii zmian dotyczących Regionalnych Izb Obrachunkowych, które miałyby już nie tylko sprawdzać legalność wydatków samorządów, ale również ich celowość. Oznaczałoby to w rzeczywistości koniec władztwa samorządów. Na szczęście prezydent uznał oba te projekty za niekonstytucyjne. Nie mam wątpliwości, że duże znaczenie miał tutaj zjednoczony, mocny głos samorządów – stwierdził O.Geblewicz.

Marszałek przypomniał, że jest coraz więcej obszarów, w których państwo odbiera kompetencje samorządom lub wprowadza zmiany bez odpowiednich konsultacji. Przypomniał m.in. o ośrodkach doradztwa rolniczego i reformie edukacji.

Musimy być zdolni do wypracowania własnego stanowiska i być gotowi, by bronić polskiej samorządności, gdy będzie to konieczne – zaznaczył marszałek.

Jak ważne jest organizowanie się samorządów podkreślał również przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski.Nikt nie słucha samotnego samorządu, ale korporacje coś znaczą. Ostatnie nasze działania to skuteczność, w sytuacji, w której mało kto jest skuteczny.

I przyznał, że wciąż przed związkiem wiele wyzwań, aby wzmacniać swoją reprezentatywność.  Związek Gmin Wiejskich skupia 612 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, co stanowi niecałe 30% ogółu takich gmin w Polsce. – To nieocenione forum wymiany poglądów i zmuszania parlamentarzystów aby mówili o konkretach – zauważył przewodniczący.

M. Olszewski zwrócił uwagę na jego zdaniem niezwykle niebezpieczny proceder, jakim jest przesuwanie granic administracyjnych. Od początku samorządności było w kraju ok. 400 takich przypadków. – Miasta traktują okalające je gminy wiejskie jak potencjalne źródło zysku. Dlatego chcemy ustawowego wzmocnienia stabilności granic. – Przewodniczący Olszewski tłumaczył, że w zgłaszanych przez Związek zmianach wymagana będzie zgoda obu samorządów, między którymi ma dojść do przesunięcia granic. Mają również zostać wymienione konkretne sytuacje, które na takie działania pozwolą.

Związek był aktywny również podczas prac nad ustawą zmieniającą ustrój szkolny. M. Olszewski przypomniał, że reforma oświaty była wprowadzona przy sprzeciwie samorządowców. – Wzrastające zatrudnienie wśród nauczycieli to nie nowe etaty, lecz godziny. Problem z kumulacją roczników dopiero się pojawi – tłumaczył. Zdaniem przewodniczącego ZGWRP tylko opór związku nie pozwolił na przeforsowanie niekorzystnych dla gmin wiejskich zmian w systemie finansowania zadań oświatowych, które przewidywały nowy sposób naliczania subwencji.

W czasie spotkania poruszano również tematykę szans, jakie gminom wiejskim dają fundusze unijne. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 r.