Na szczecińskim Pogodnie tworzona jest właśnie strefa „Tempo 30”. Zadaniem nowej organizacji jest uspokojenie ruchu w tym rejonie.

Strefa „ 30” utworzona zostanie w obrębie ulic Okrzei – Budzysza Wosia – Przybyszewskiego – Grzegorza z Sanoka. To pierwszy etap wprowadzania zmian i polega on na wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego.

W obrębie strefy, w celu uspokojenia ruchu, wprowadzono skrzyżowania równorzędne, na których żadna z dróg nie ma pierwszeństwa (obowiązuje tzw. zasada prawej ręki). Jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Przybyszewskiego-Reymonta-Budzysza Wosia, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa, zaprojektowano rondo. Zastosowano tu też azyle drogowe ze słupkami przeszkodowymi.

Ponadto na obszarze strefy:

  • zlikwidowano istniejące przejścia dla pieszych zastępując je tzw. przejściami sugerowanymi o szerokości 3 m, wyznaczonymi azylami drogowymi ze słupkami przeszkodowymi.
  • Dopuszczono kontraruch rowerowy na jezdniach jednokierunkowych, bez wyznaczania kontrapasów. O możliwości jazdy jednośladem w obu kierunkach informować będą tabliczki „Nie dotyczy rowerów” pod znakami informującymi o drodze jednokierunkowej. To pierwsze takie rozwiązanie wprowadzone na taką skalę w Szczecinie.
  • W rejonie SP nr 53 na ul. Okrzei i SP nr 3 na ul. Reymonta, mając na uwadze uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa dzieci, przed sugerowanym przejściem dla pieszych zaprojektowano tzw. szykanę w formie azyli ze słupkami przeszkodowymi.
  • Na ul. Reymonta w sąsiedztwie szkoły i rynku „Pogodno”, w celu odblokowania chodników , wprowadzono jednostronne parkowanie pojazdów.
  • W rejonie rynku „Pogodno” skorygowano sposób parkowania z ukośnego na prostopadły, zwiększając liczbę miejsc postojowych z 21 do 27 (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) oraz ich szerokość z 2,3 do 2,5 m.
  • w ciągu ul. Przybyszewskiego w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Wskazana organizacja ruchu powstała m.in. w konsultacji z Radą Osiedla Pogodno. W przyszłym etapie, obejmującym remont jezdni i chodników, planowana jest budowa dodatkowych elementów uspokojenia ruchu (azyli, zabruków i wyniesionych skrzyżowań). Prace nad pierwszym etapem zostaną sfinalizowane do końca tygodnia.