Moryń, Dębno i Barlinek to kolejne miejscowości w naszym regionie, w których wkrótce będzie można korzystać z estetycznych, odpowiednio przystosowanych targowisk. Dziś, w piątek 29 września wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał umowy o dofinansowaniu ze środków PROW tych inwestycji o łącznej wartości ponad 2 mln zł.

W Moryniu przebudowa targowiska miejskiego dofinansowana zostanie kwotą ponad 200 tys. zł. Barlinek to niemal równy milion złotych dofinansowania. Powstanie tam targowisko przy ul. 31 Stycznia. Również milion złotych wesprze inwestycję w Dębnie.

Rozstrzygnięty właśnie nabór wniosków to łącznie 10 mln zł wsparcia i 12 nowych targowisk. Dzięki temu w kolejnych miejscowościach regionu powstanie infrastruktura, która pozwoli na promocję lokalnych produktów. Wsparcie otrzymają wszyscy wnioskodawcy, którzy zgłosili się od naboru.

To pierwszy nabór w tej perspektywie finansowej UE na operacje typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Ze środków tych mogą skorzystać samorządy: gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów, a miejscowości w których tworzone bądź modernizowane są targowiska nie mogą mieć więcej niż 200 tys. mieszkańców.

Moryń, Dębno i Barlinek to pierwsze z 10 miejscowości, które skorzystają ze środków PROW na lata 2014-2020 przeznaczonych na targowiska. Kolejne to Choszczno, Polanów, Gryfice, Darłowo, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój, Dąbki, Barwice i Pełczyce. Umowy z beneficjentami będą podpisywane w najbliższym czasie.

Na Pomorzu Zachodnim dotychczas powstało bądź zmodernizowanych zostało 16 targowisk. W dwóch poprzednich naborach udzielono wsparcia ze środków PROW sięgającego kwoty niemal 11 mln zł.