Centralny Ośrodek Szkolenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mielnie stanie się Centrum Integracji Społecznej. Najpierw jednak położony nad Bałtykiem obiekt czeka modernizacja. Infrastrukturalne zmiany będą możliwe dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. Unijne fundusze zapewni umowa, którą w czwartek, 10 sierpnia br. w Mielnie podpisał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Marek Mazur.

Mieleńska baza LZS oferująca blisko 100 miejsc noclegowych to doskonałe miejsce na uruchomienie CIS-u. Znajduje się przy samej wydmie, w odległości 100 metrów od szerokiej, piaszczystej, bałtyckiej plaży. Modernizacja obejmie roboty na zewnętrz i wewnątrz obiektu, a także wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Ponadto przewidziano zakup nowego wyposażenia: biur, recepcji, stołówki, kuchni, łazienek, toalet, sali szkoleniowej i pomieszczeń pierwszego piętra. Zmiany czekają także otoczenie ośrodka. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku, lepszy będzie dojazd do obiektu, jak i powstaną przy nim nowe miejsca parkingowe.

Z pomocą unijnej dotacji w ten pięknie usytuowany ośrodek tchniemy nowe życie i nową jakość. Efektem będą wymierne korzyści turystyczne, a przede wszystkim społeczne. Nie mam bowiem wątpliwości, że utworzenie Centrum Integracji Społecznej sprawdzi się tu w stu procentach, a mieleński CIS stanie ostają bezpieczeństwa i pomocy, dla tych osób którzy jej najbardziej potrzebują – akcentował wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Przystosowanie infrastruktury COS LZS w Mielnie ma pozwolić docelowo na reintegrację zawodową i społeczną.

Pomoc skierujemy głownie do mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego dotkniętych wykluczeniem społecznym ograniczającym ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym – wyjaśniał wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Marek Mazur.

Formy działania przyszłego Centrum Integracji Społecznej dostosowane będą do potrzeb w zakresie edukacji, aktywizacji zatrudnienia socjalnego, przygotowania do podjęcia pracy oraz wspierania przedsiębiorczości społecznej. Ich adresatem ma być nawet 50 osób rocznie.

Koszt inwestycji realizowanej przez Krajowe Zrzeszenie LZS to prawie 3 mln zł. Modernizacja otrzyma wsparcie z funduszy unijnych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Realizacja projektu ruszyła na początku lipca br., a zakończenie prac planowane jest na koniec 2017 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”.