Miasto przygotowuje się do sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej nr 54 przy ulic Obrońców Stalingradu 14 i wnętrza kwartału na tyłach tego budynku.

 Miasto w porozumieniu z TBS Prawobrzeże jeszcze w tym roku ma zamiar ogłosić przetarg na nieruchomość wraz z przyległym terenem. W tej chwili trwają prace nad określeniem warunków przetargu, który ma być gotowy jesienią br.

 Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tego terenu przeznaczenie pod zabudowę.  Bieżące ustalenia miasta wskazują, że zainteresowani nabyciem nieruchomości będą zobowiązani do przedstawienia spójnej koncepcji zagospodarowania tego miejsca, która będzie jednym z punktów branych pod uwagę w procesie wyłonienia zwycięzcy.