Jedna z głównych ulic na szczecińskich Gumieńcach zostanie przebudowana. Wykonawca przejął już plac budowy. Utrudnienia zaczną się od 19 czerwca

12 czerwca nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicami Ku Słońcu – Okulickiego w Szczecinie”.

Celem inwestycji jest modernizacja ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu i przepustowości, a także odnowienie istniejących chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych.

Na remontowanym odcinku planowane są m.in. brukowane wyniesienia jezdni jako element uspokojenia ruchu. Przebudowa polegać będzie na frezowaniu jezdni bitumicznej, rozbiórce istniejącej jezdni z kostki kamiennej bez ingerencji w istniejące torowisko tramwajowe.

Ponadto w ciągu ulicy powstanie oświetlenie, odwodnienie, nastąpi przebudowa uzbrojenia. Zaprojektowano nowe nasadzenia, elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, barierki ochronne, kosze, stojaki rowerowe).

Wykonawca, firma Elbud, będzie miała sześć miesięcy na zakończenie prac od momentu podpisania umowy. To oznacza, że inwestycja powinna być gotowa do końca listopada. Koszt prac to 3,8 mln zł.

Planowany termin rozpoczęcia prac i utrudnień to 19 czerwca już od godzin porannych. Podczas remontu obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacja ruchu. Przewidywane utrudnienia:

1.Zamknięcie dla ruchu ul. Kwiatowej z wyłączeniem pojazdów budowy i dojazdu do posesji od strony ul. Okulickiego.

2.Skierowanie pojazdów na trasę objazdową ulicami Ku Słońcu, Okulickiego.

3.Zamknięcie ulic Brodnickiej i Różanej na zasadzie ulic bez przejazdu.

4.Utrzymanie ruchu pieszego po obu stronach ulicy.

5.Utrzymanie ruchu tramwajowego. Wykonywanie prac w torowisku etapami podczas godzin nocnych.

6.Zawężenie szerokości jezdni ulic Ku Słońcu i Okulickiego

7. Utrzymanie ruchu autobusów.