Już za chwilę będziemy witali Nowy 2017 rok. Dla wielu z nas sylwestrowa zabawa nieodłącznie kojarzy się z hukiem i blaskiem petard. Przy korzystaniu z wyrobów pirotechnicznych nie wolno nam jednak zapomnieć, że choć używanie ich może ubogacić sylwestrową zabawę to jednak są to materiały, które używane czy nawet przechowywane w niewłaściwy sposób mogą być niebezpieczne. Z tego powodu wszystkie wprowadzone na polski rynek materiały pirotechniczne podlegają kompleksowej i szczegółowej regulacji prawnej.

Z uwagi na to funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w okresie poprzedzającym zbliżające się obchody Nowego Roku przeprowadzają działania mające na celu sprawdzanie punktów sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. W trakcie działań szczecińscy policjanci dokonują sprawdzeń targowisk, centrów handlowych, sklepów i wolnych punktów sprzedaży pirotechniki pod kątem legalności obrotu tymi środkami, wykluczenia możliwości nabywania pirotechniki przez osoby małoletnie oraz spełniania przez sprzedających warunków sprzedaży i przechowywania tych materiałów.
Takie działania w dniach 27 – 29 grudnia br. przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i Straży Miejskiej w Szczecinie. W okresie przednoworocznym możemy spodziewać się intensyfikacji tego typu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Dzielnicowi ze Stargardu kontrolowali także punkty sprzedaży, place handlowe i miejsca gdzie sprzedawane są fajerwerki. Sprawdzenia dotyczą głównie legalności posiadania, spełnienia określonych warunków i przestrzegania obowiązujących przepisów.

Mundurowi ponownie przypominają o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas używania różnego rodzaju fajerwerków. Należy pamiętać, że ich nieumiejętne posługiwanie się może spowodować zagrożenie nie tylko dla osób, które ich używają, ale także dla osób postronnych. Każdego roku grudzień jest czasem, kiedy na półkach sklepowych oraz straganach oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju fajerwerki. Kupując je pamiętajmy, że na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta w języku polskim, data ważności, opis produktu oraz zalecenia producenta z instrukcją obsługi. Pamiętajmy, aby nie kupować fajerwerków przeterminowanych bądź wycofanych z obiegu.

Zanim zaczniemy używać fajerwerków przypomnijmy sobie o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa. W szczególności nie pozwalajmy naszym dzieciom samodzielnie kupować fajerwerków, a tym bardziej nie pozwalajmy na ich samodzielne używanie. Przy ich „odpalaniu” postępujmy zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli dany fajerwerk jest na kijku nie trzymajmy go w ręku, przy odpalaniu wbijmy go w ziemię lub włóżmy do butelki. Po odpaleniu petardy nie czekajmy, odrzućmy ją, aby nie wybuchła zbyt blisko nas, jeżeli nie odpaliła, nie majstrujmy przy niej, bezpieczniej będzie ją wyrzucić i wziąć następną. Równie ważne jest, aby nie używać fajerwerków będąc pod wpływem alkoholu, a także, aby nie odpalać ich w domu bądź na balkonie.

Stargardzcy dzielnicowi kontrolują punkty sprzedaży wyrobów pirotechnicznych znajdujące się w naszym mieście, jak również na terenie stargardzkiego powiatu. Kontrole tych miejsc mają na celu stwierdzenie czy osoby zajmujące się handlem środkami pirotechnicznymi posiadają wymagane zezwolenia, czy są na nich umieszczone informacje dotyczące instrukcji stosowania tych wyrobów, a także czy miejsca sprzedaży wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy.

Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi jest karane. Grozi za to kara aresztu, grzywny albo nagany. Natomiast za sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych, grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.