Ulica Kolumba w Szczecinie zostanie przebudowana. Powstaje projekt modernizacji ulicy. Mieszkańcy w końcu doczekają się nowego torowiska i drogi.

Remont obejmie kompleksową przebudowę torowiska, jezdni chodników oraz sieci trakcyjnej. W ramach zadania przewidziane są dwa etapy:

  1.  Modernizacja torowiska wraz siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie – ul. Kolumba – ul. Chmielewskiego – ul. Smolańska – ul. Budziszyńska – do rozjazdów z pętlą Pomorzany (około 6 km).
  2. Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem (1 km).

W ciągu ulicy Kolumba przewiduje się tzw. przystanki wiedeńskie. Ich konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Ponadto w ciągu ul. Kolumba przewidziano ułatwienia dla rowerów.

Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania na bazie przyjętej wcześniej koncepcji. Harmonogram przewiduje, że dokumentacja pierwszej części zadania powinna być gotowa do początku grudnia br., zaś drugiej (przez ul. Dworcową) do końca września br.