Policja wspólnie z innymi służbami prowadzi działania mające na celu zwalczanie kłusownictwa rybnego. Mundurowi zatrzymali dwie osoby.

Pierwszego sprawcę zatrzymał patrol Zespołu Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie oraz Słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku, którzy wraz z pracownikami Straży Rybackiej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wspólnie pełnili służbę.
33 -letni mieszkaniec Białogardu za pomocą ustawionej sieci rybackiej typu „Wonton” na rzecze Parsęta w okolicach miejscowości Rościno dokonywał nielegalnego połowu ryb będących w okresie ochronnym.
Drugi z mężczyzn 36- letni mieszkaniec Białogardu zatrzymany został przez policjantów Wydziału Kryminalnego oraz policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego na kanale rzeki Parsęta w miejscowości Białogard gdzie również za pomocą sieci dokonywał nielegalnego połowu ryb.
Sprawy zostali przesłuchani, przyznali się swoich czynów. Przedmioty służące do procederu kłusownictwa zostały zabezpieczone. Za nielegalny odłów ryb szlachetnych, łososia i troci wędrowne odpowiedzą teraz przed Sądem.