Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 12 km. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie przez GDDKiA i możliwość rozpoczęcia robót z dniem wydania decyzji.

 

Właściciele nieruchomości zajętych pod drogę otrzymają stosowne odszkodowania w toku prowadzonej przez Wojewodę procedury odszkodowawczej. Początkowo będą prowadzone prace geodezyjne i wycinki drzew, teren inwestycji zostanie również sprawdzony przez saperów. Zakres prowadzonych robót będzie sukcesywnie się rozszerzał. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2018 roku.

 

Obwodnica Szczecinka będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa ominie Szczecinek od wschodu wyprowadzając z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Na włączeniach w istniejącą DK nr 11 zostaną zlokalizowane ronda, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. Węzeł Szczecinek centrum połączy obwodnicę z DK nr 20, a węzeł Szczecinek Wschód z terenami przemysłowymi. W ramach realizacji inwestycji powstanie łącznie 13 obiektów mostowych.

 

Fot. Fb Fakty Szczecineckie