Jedna oferta wpłynęła do Urzędu Miasta w przetargu na budowę kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie.

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy Cena oferty brutto
JUL-DOM

Przemysław Mazurkiewicz

ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

 

596.000,00 zł

Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 615.000,00 zł. brutto.

W ramach inwestycji planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego 10 m x 15 m z nawierzchni syntetycznej, ścieżki zdrowia, bieżni, placu zabaw oraz ciągów pieszych i elementów małej architektury.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.