Pragniemy zamanifestować jedność rodziny samorządowej oraz podkreślić, że poszanowanie konstytucyjnych praw samorządów to jeden z gwarantów ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. – to fragment deklaracji jaką złożyli na początku obrad sejmiku sejmików radni sejmików województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 400 przedstawicieli wszystkich województw, a wśród nich m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i radni województwa zachodniopomorskiego, dyskutują w Łodzi nad przyszłością samorządów. To historyczne spotkanie jest reakcją na postępującą centralizację państwa.

Odbieranie kompetencji, podział środków unijnych w  kolejnym okresie programowania czy poszanowanie miejsca samorządności w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – to główne tematy jakim poświęcone są obrady sejmiku sejmików, czyli zjazdu samorządowców wojewódzkich z całej Polski.

To pierwszy taki konwent od utworzenia samorządowych województw. Obok przedstawicieli ugrupowań koalicyjnych i opozycyjnych ze wszystkich sejmików, do Łodzi zaproszeni zostali także szefowie wszystkich partii politycznych zasiadających w parlamencie oraz przedstawiciele rządu.

Radni sejmików województw RP deklarują swoje przywiązanie do idei, jaka stała u podstaw odrodzenia się samorządności w Polsce, a więc zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadzie pomocniczości i wskazującej, że wszelkie decyzje winny zapadać na szczeblu najbliższym obywatelom. W obradach biorą udział m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, a także radni Sejmiku Województwa Zachodniopmorskiego.