Kanalizacja sanitarna w Słodkowie, przebudowa sieci wodociągowej w Wapnicy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchaniu – takie działania podejmie Gmina Suchań dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę z burmistrz Suchania Stanisławą Bodnar, podpisał 16 maja br. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. Kwota wsparcia to niemal 2 mln zł.

To pierwsza na Pomorzu Zachodnim jak i w Polsce podpisana umowa z zakresu gospodarki wodno-ściekowej finansowana z bieżącej perspektywy PROW. Do końca maja parafujemy porozumienia z pozostałymi beneficjentami. Będzie ich w sumie 39 – mówił wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Wszystkie projekty mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy. W Słodkowie zostanie wybudowana kanalizacja wraz z przepompownią ścieków. Na czystszą wodę będą też mogli liczyć mieszkańcy Wapnicy, w której wybudowany zostanie rurociąg wodociągowy między istniejącym ujęciem wody, a miejscową stacją uzdatniania. Z kolei w Suchaniu inwestycja umożliwi zamontowanie w oczyszczalni ścieków prasy filtracyjnej, która posłuży do odwadniania osadów.

To pierwsza podpisana w tym roku umowa PROW wspierająca działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Kwota dofinansowania dla Gminy Suchań wynosi prawie 2 mln zł i stanowi 52% całkowitego kosztu zadań. W wyniku przeprowadzonego w ostatnim kwartale ubiegłego roku naboru wniosków dotacje przyznano jeszcze 38 innym inwestycjom tego typu. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniesie prawie 46 mln zł.