W środę 21.09.2016 roku policjanci w całym kraju wzięli udział w akcji „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death – EDWARD). Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym poprzez szkolenia, wzmożone kontrole oraz podnoszenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Akcja EDWARD promuje przyjętą w wielu europejskich krajach „wizję zero”, czyli dążenie do zmniejszenia liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym do zera. Założenie to jest bardzo trudne do osiągnięcia. W samym Szczecinie w 2015 roku odnotowano 555 wypadków, w których śmierć poniosło 15 osób.

Również szczecińska drogówka zaznaczyła swój udział w inicjatywie „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach”. Na ulicach naszego miasta można było zauważyć wzmożone kontrole pod kątem stanu trzeźwości kierujących oraz stanu technicznego pojazdów, prowadzony był także pomiar prędkości w celu skłonienia kierujących do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń prędkości.

Policjanci szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów), którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych.
Akcja EDWARD była doskonałą okazją do przekazania mieszkańcom Szczecina elementów odblaskowych i przypomnienia im, że coraz szybciej zapada zmrok i częściej będziemy poruszać się po drogach przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, dlatego pamiętajmy o zachowaniu ostrożności oraz korzystajmy z otrzymanych elementów odblaskowych, dzięki którym jesteśmy lepiej widoczni dla zmotoryzowanych użytkowników dróg.

W założenia akcji EDWARD doskonale wpisują się spotkania z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny NIECHRONIONY”, który ruszył ponownie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
W ostatnich kilku dniach policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie spotkały się z uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz z przedszkolakami z Przedszkola Publicznego nr 74 w Szczecinie, by przypomnieć im najważniejsze zasady poruszania się po drogach, poćwiczyć prawidłowe przechodzenie przez jezdnię oraz nauczyć rozpoznawania sytuacji, w których może dochodzić do niebezpiecznych zdarzeń na drodze.

Elementy odblaskowe przekazane mieszkańcom uzyskano dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.