Czy polskie dworce kolejowe są przyjazne dla osób niepełnosprawnych?

0

Dworce kolejowe oferują osobom niepełnosprawnym możliwość skorzystania z pomocy wyspecjalizowanego asystenta. Dotyczy to różnych poziomów dysfunkcji. W zakres tego rodzaju wsparcia wchodzi przemieszczanie się po dworcu, pokonywanie peronów, kładek, podziemnych przejść i innych uciążliwych ciągów komunikacyjnych. Z kolei pomoc podczas wejścia oraz wyjścia z pociągu zapewnia drużyna konduktorska.

W jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z asysty na dworcu kolejowym?

Wiele osób o mniejszym bądź większym stopniu niepełnosprawności potrzebuje pomocy w zakresie poruszania się po stacjach, przystankach, peronach i różnych kładkach, zwłaszcza jeżeli podjazdy i poręcz dla niepełnosprawnych nie wystarczają. Mogą oni skorzystać z profesjonalnej asysty, oferowanej przez dworce kolejowe. Wystarczy jedynie skontaktować się z konkretnym przewoźnikiem minimum dwa dni przez planowaną datą odjazdu i poinformować o potrzebie udzielenia wsparcia. Zgłosić ten fakt można na wiele sposobów: telefonicznie, dzwoniąc na infolinię danego przewoźnika, mailowo pod wskazany adres bądź za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Należy wówczas podać niezbędne informacje, czyli: dokładną godzinę i termin podróży, stację wyjazdu, przyjazdu i ewentualnie przesiadki, numer wagonu i miejsca, rodzaj niepełnosprawności, a także wielkość bagażu oraz telefon kontaktowy. Asystent będzie czekał przy specjalnej niebieskiej tablicy w holu głównym dworca już pół godziny przed planowaną godziną odjazdu. Jego pomoc rozpoczyna się właśnie od tego miejsca, a kończy przy drzwiach, do których osoba niepełnosprawna wsiada lub z których wysiada. Istnieje także możliwość skorzystania z asysty tylko w trakcie przemieszczania się po terenie dworca. Należy to zgłosić 48 godzin przed planowaną datą odjazdu i przybyć na miejsce trzydzieści minut wcześniej. Ochrona będzie już czekać, aby udzielić pomocy.

Jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych posiadają dworce kolejowe?

Każdy dworzec kolejowy w różnym stopniu oferuje pomoc dla osób niepełnosprawnych. O szczegóły należy pytać już konkretnych przewoźników. Większy lub mniejszy stopień zaawansowania dysfunkcji wymaga odpowiedniego rodzaju asysty. W zależności od tego, czy dana osoba jeździ na wózku inwalidzkim, czy jest niewidoma, konieczne będzie zastosowanie właściwych procedur. Dworce kolejowe coraz częściej wyposażone są w specjalne windy, łagodne podjazdy, dostosowane toalety, poręcz dla niepełnosprawnych oraz szerokie miejsca parkingowe. Oferują również możliwość skorzystania z pomocy asystenta już od momentu przyjazdu osoby niepełnosprawnej taksówką lub publicznym środkiem transportu na określony przystanek. Tego rodzaju usługi świadczy ochrona oraz pracownicy dworca kolejowego. Przeprowadzą oni przez kładki, podziemne przejścia, peron i inne ciągi komunikacyjne. Udzielą też wsparcia podczas wejścia do pociągu, co odbywa się z wykorzystaniem specjalnej windy, rampy najazdowej bądź platformy dźwigowej. Jednak, aby skorzystać z asysty, należy zgłosić ten fakt mailowo lub telefonicznie co najmniej dwa dni przed planowaną datą odjazdu. Większość dworców kolejowych wprowadza także system informacji dźwiękowej oraz wizualnej, a tablice informacyjne napisane są też językiem Braille’a.

Czy poręcz dla niepełnosprawnych jest pomocna na dworcach kolejowych?

Coraz więcej dworców kolejowych wprowadza kolejne usprawnienia, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w swobodniejszym korzystaniu z publicznych środków transportu. W punktach obsługi klienta znajdują się tłumacze języka migowego. Tablice informacyjne posiadają funkcje głosowe oraz wizualne. Dostępne są również specjalne windy, rampy najazdowe, łagodne podjazdy, poręcz dla niepełnosprawnych, odpowiednio dostosowane łazienki oraz szerokie miejsca parkingowe, znajdujące się blisko wejścia na dworzec kolejowy.